Frågor och svar

Vi har listat de vanligaste frågorna om MANUKA FILL Sårsalva. Om du har en fråga som du inte hittar svaret på här är du alltid välkommen att kontakta oss

Vad är MANUKA FILL?

MANUKA FILL är en antiseptisk sårsalva som används inom professionell vård och egenvård för behandling av alla typer av sår.

Vad används MANUKA FILL för?

I egenvård används MANUKA FILL främst för behandling av ytliga sår men även eksem och hudåkommor. Inom professionell vård används medicinsk Manukahonung för sårbehandling av alla former av djupa och allvarliga sår som kan vara infekterade eller inte läker.

Hur verkar MANUKA FILL?

Det verksamma ämnet i MANUKA FILL är en hög grad av Methylglyoxal (MGO) som är bakteriedödande.

Bidrar MANUKA Fill till en fuktig sårläkningsmiljö?

Ja. MANUKA FILL bibehåller en fuktig sårläkningsmiljö vilket påskyndar sårläkningsprocessen.

Hur påverkar MANUKA FILL död vävnad?

Den höga sockerhalten i Manukahonung skapar en osmotisk effekt som drar upp skadad och död vävnad ur såret vilket påskyndar sårläkningsprocessen.

Eliminerar MANUKA FILL obehaglig lukt från sår?

Ja. MANUKA Fill har väldokumenterad effekt på att reducera obehaglig lukt som kan uppstå vid läkande sår.

Vad har MANUKA FILL för pH-värde?

Bakterier trivs runt ett pH-värde mellan 6-7,8. MANUKA FILL har ett pH-värde på mellan 3,2-4,5 vilket hindrar bakterietillväxt.

Innehåller MANUKA FILL antibiotika?

Nej.

Kan MANUKA FILL orsaka antibiotikaresistens eller någon annan typ av känd resistens hos bakterier?

Nej.

Är resitensutveckling hos bakterier ett problem?
Behöver jag recept för att köpa MANUKA FILL?

Nej. MANUKA Fill kan köpas receptfritt på apotek.

Vart köper jag MANUKA FILL?

MANUKA FILL finns att köpa hos Apoteket AB, Apoteket Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteksgruppen, Lloyds Apotek, Apotea.se, Apohem.se, MEDS.se. Fråga apotekspersonal om du har svårt att hitta produkten.

Hur använder jag MANUKA FILL?

Se vår sida Användning för appliceringsinstruktioner.

Vad innehåller en tub MANUKA FILL?

MANUKA FILL innehåller enbart 100% Leptospermum Scoparium Manukahonung från Nya Zeeland.

Finns det någon åldersgräns för att använda MANUKA FILL?

Barn under 1 år bör inte använda medicinsk Manukahonung.

Att tänka på innan du använder MANUKA FILL

I öppna sår kan MANUKA FILL göra att såret börjar vätska mycket, vilket sätter igång sårläkningen. Täck därför såret med ett absorberande förband som kan suga upp vätskan. Fyll på med mer MANUKA FILL löpande eller efter behov. Det finns förband med Manukahonung som kan användas i kombination eller istället för sårsalvan. Förbanden utsöndrar medicinsk Manukahonung över en längre tid och bibehåller effektivt en fuktig sårläkningsmiljö.

Gör det ont eller svider MANUKA FILL?

Vid användning av medicinsk Manukahonung i öppna sår kan det låga pH-värdet samt den osmotiska effekten leda till en stickande känsla som kan upplevas obehagligt. Lågt pH-värde och osmotisk effekt gynnar sårläkning och drar upp skadad och död vävnad från såret och gör plats för sårläkning och ny vävnad.

Graviditet, amning och trafikvarningar

Inga kända risker vid användning under graviditet.

MANUKA FILL kan användas vid amning, men ska ej appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amning.

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

Vad händer om jag tagit för mycket Manuka FILL på mitt sår?

Ingenting. Det är en helt naturlig produkt som är helt ofarlig att såväl äta som applicera på sår eller huden.

Kan Manuka FILL skapa några biverkningar?

MANUKA FILL kan ge upphov till övergående stickande känsla på grund av det låga pH-värdet och den osmotiska effekten. Om smärta inte avtar, skölj bort MANUKA FILL med vanligt vatten.

Hur skall MANUKA FILL förvaras?

MANUKA FILL förvaras i rumstemperatur. Precis som vanlig honung kristalliseras medicinsk Manukahonung vid lägre temperaturer men som försvinner vid värme. Om MANUKA FILL är trögflytande värm tuben en stund i handen.

Kan jag använda MANUKA FILL om jag är diabetiker?

Ja. Regelbunden användning av Manukahonung hos diabetiker har inte visat sig ändra glukosnivåerna under rutinmässig övervakning.

Varför kan jag inte bara använda vanlig honung?

Endast Leptospermum Scorparium Manukahonung har validerats i vetenskapliga studier för sårbehandling. Manukahonung har antibakteriella egenskaper som inte återfinns i vanlig honung.

Finns det en tidsgräns för hur länge jag kan använda MANUKA FILL?

Nej. MANUKA FILL kan användas från början av ett sår hela vägen till fullständig läkning.

Finns det förband med medicinsk Manukahonung?

Ja. I vården används flera olika förband med medicinsk Manukahonung för olika faser i läkningsprocessen.

Kan jag köpa förband med Manukahonung på apotek?

Nej. Apotek säljer för tillfälligt endast sårsalvor med Manukahonung. Som privatperson kan du köpa förband med Manukahonung på www.medfour.se

Vad händer om mitt sår ser större ut än tidigare efter applicering av MANUKA Fill?

MANUKA Fill gör så att såret vätskar och den osmotiska effekten hjälper till att avlägsna död vävnad. Det kan göra att såret ser större ut än tidigare. Om såret fortsätter att växa är det lämpligt att konsultera din vårdgivare.

När ska jag inte använda MANUKA FILL?

Använd inte för tredje gradens brännskador, för att kontrollera en kraftig blödning eller om du har känd känslighet för honung.

Vad innebär medicinteknisk klass IIb?

Klass IIb innebär att granskning görs av ett certifieringsorgan för CE märkning av produkten. Tillverkarens hela kvalitetsledningssystem certifieras med typprovning av produkten samt batch.

Varför ska jag välja MANUKA FILL för behandling av sår?

Det är en helt naturlig antiseptisk sårsalva som används inom professionell vård får behandling av alla typer av sår.

MANUKA FILL hållbarhet efter öppnad tub

Inom sjukvården används produkten till en patient, en eller flera gånger.

För egenvård, när du köper produkten på apotek, kan produkten användas flera gånger efter öppning. Hållbarhet efter öppning är minst 90 dagar.

På produkten finns symbolen ”återanvänd inte” och i bipacksedeln står det återanvänd inte honung. Vad menas med detta?

MANUKA Fill innehåller endast naturligt producerad Manukahonung. Manukahonung i tuben testas, gammasterilseras och förpackas i en steril tub. Den färdiga produkten med steril Manukahonung på tub är en godkänd klass IIb medicinteknisk produkt, godkänd av ett oberoende granskningsorgan. 

Manukahonung steriliseras för att eliminera eventuella sporer och bakterier från dess naturliga produktion. När tuben öppnas bryts tubens sterila tillstånd. Sårsalvor är normalt inte sterilt förpackade då deras innehåll tillverkas syntetisk till skillnad från Manukahonung som produceras av bin. Sårsalvor öppnas och återanvänds regelbundet på en och samma patient. Att MANUKA FILL är sterilt förpackad är en garanti för produktens kvalitet och säkerhet.

Till följd av dess sterila innehåll har produkten symbolen “återanvänd inte”. Symbolen finns på alla sterila produkter som inte kan återsteriliseras. Symbolen innebär att produkten används en gång eller på en patient i en och samma behandling. Inom sjukvården används produkten till en patient, en eller flera gånger. För egenvård, när du köper produkten på apotek, kan produkten användas flera gånger efter öppning. Hållbarhet efter öppning är minst 90 dagar.

När du använder MANUKA FILL behöver du förstå varför innehållet är sterilt och att produktens sterila tillstånds bryts efter att tuben öppnats.

Svenska