MANUKA FILL Sårsalva 42,5g

MANUKA FILL Sårsalva 42,5g

MANUKA FILL® Sårsalva med medicinsk Manukahonung. MANUKA FILL innehåller Leptospermum Scoparium Manukahonung från Nya Zeeland.

MANUKA FILL är filtrerad och steriliserad vilket gör att den kan användas för sårbehandling av alla typer av sår. Salvan hjälper till att upprätthålla en fuktig sårläkningsmiljö vilket bidrar till att påskynda sårläkningsprocessen. MANUKA FILL hämmar bakterietillväxt och har en antibakteriell och antiinflammatorisk effekt.

  • För allvarliga sår, ytliga sår och munsår
  • Antiseptisk och antibakteriell
  • Påskyndar sårläkningsprocessen

MGO +350 mg/kg
CE-märkt medicinteknisk produkt.

Läs bipacksedel >

MANUKA FILL Sårsalva 14,2g

MANUKA FILL Sårsalva 14,2g

MANUKA FILL® Sårsalva med medicinsk Manukahonung. MANUKA FILL innehåller Leptospermum Scoparium Manukahonung från Nya Zeeland.

MANUKA FILL är filtrerad och steriliserad vilket gör att den kan användas för sårbehandling av alla typer av sår. Salvan hjälper till att upprätthålla en fuktig sårläkningsmiljö vilket bidrar till att påskynda sårläkningsprocessen. MANUKA FILL hämmar bakterietillväxt och har en antibakteriell och antiinflammatorisk effekt.

  • För allvarliga sår, ytliga sår och munsår
  • Antiseptisk och antibakteriell
  • Påskyndar sårläkningsprocessen

MGO +350 mg/kg
CE-märkt medicinteknisk produkt.

Läs bipacksedel >

Hur verkar MANUKA FILL?


Antiseptisk och antiinflammatoriskt

Den antiseptiska substansen är Methylglyoxal, förkortat MGO. Och det är med en hög MGO faktor som MANUKA FILL verkar antiseptiskt och underlättar sårläkning.


Bibehåller en fuktig sårläkningsmiljö

MANUKA FILL hjälper till att upprätthålla en fuktig sårläkningsmiljö vilket kan bidra till att påskynda sårläkningsprocessen.


Reducerar odör

Manukahonung har en väldokumenterad effekt på att reducera odör från illaluktande sår.


Osmotisk effekt drar upp skadlig vävnad

De höga sockerhalterna i MANUKA FILL resulterar i en osmotisk effekt i såret vilket innebär att det naturligt dödar och drar upp skadlig vävnad från sårbädden.


För alla typer av sår

Används för antibakteriell sårbehandling av enkla ytliga sår till svårläkta djupa sår och brännskador.

Hög sockerhalt bidrar till fuktig sårläkningsmiljö

Den höga sockerhalten i Manukahonung bidrar till en fuktig sårläkningsmiljö samt en osmotisk effekt som drar upp skadlig och död vävnad från såret.

Lågt pH-värde skapar en sur sårläkningsmiljö

Manukahonung sänker pH-värdet i såret vilket skapar en sur sårläkningsmiljö där bakterier inte trivs och kan föröka sig.

Svenska